חובת ההנגשה היא למעשה שם כולל למגוון חוקים, תקנות, תקניםומכאן גם פעולות הנדרשות לביצוע במטרה להנגיש מקומות שונים עבור בעלי מוגבלויות.הכוונה היא לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, נפשיות וקוגניטיביות קבועות או זמניות,שבגינן התפקוד שלהם מוגבל בצורה מהותית באחד או יותר מתחומי החיים המרכזיים.ההנגשה משרתת בין היתר עיוורים וחרשים ובעלי לקויות בחושי הראייה והשמיעה בדרגותשונות של חומרה, כמו גם אנשים בעלי דרגות נכות מסוימות, בין אם מדובר בנכות קבועהעקב מום מולד, נכות זמנית בעקבות תאונה וכיוצא בזאת.

דברו איתנו

03-7749951phoneבמיילpencil  

 

אבל מה זה בכלל הנגשה?

לא פעם עולה השאלה מה זה הנגשה וכיצד היא מתבטאת הלכה למעשה.לשאלה זו אין תשובה אחת ויחידה שכן ההוראות משתנות בהתאם לפרמטרים שונים כגון סוגהמבנה, השירותים הניתנים במקום, הסביבה הקרובה אליו וכדומה. באופן כללי ניתן לומרכי ההנגשה נועדה לאפשר אנשים בעלי מוגבלויות תנועה, התמצאות, הגעה, הנאה משירותים,קבלת מידע, שימוש במתקנים, השתתפות בפעילויות ובתוכניות במקום, בצורה עצמאית,בטיחותית, מכובדת ושוויונית.

בבסיס של הנגשה לבעלי מוגבלויות (נכים ועיוורים למשל), עומדתהתפיסה כי אנשים אלו מהווים חלק אינטגראלי מהחברה הישראלית, ולכן יש להם זכות שווהלהיות משולבים במרחב החיים בלי הפרדות. לשם כך אושרו לאורך השנים שורה של חוקים,תקנות, הוראות ותקנים, אשר בראשם עומד חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות, כאשרמשנת 2005 גם נכנסו לחוק זה תוספות המגדירות בדיוק באילו מקומות יש לבצע הנגשה.כפועל יוצא מכך, חוק זה נקרא לעיתים גם חוק ההנגשה.

בין היתר, ההנגשה עשויה להתבטא בחניות שליד הבניין, במעברהנוח מהחניה אל הבניין עצמו, בשירותי נכים, בשילוט הולם, במאחזים, ברהיטים,מעליות, דלפקים, מסדרונות, דלתות כניסה ודלתות פנים, משטחי אזהרה, פס מוביל, ידיותאחיזה, מסמרות נגישות, מאחזי יד ועוד. אלמנטים אלו ועוד רבים אחרים נועדו לייצררצף המאפשר לאנשים עם מוגבלויות להגיע ולקבל במקומות את השירותים הניתנים לכללהציבור, החל ממקום החניה כאמור ועד אל דלפק המכירה או המודיעין.

מי צריך לבצע הנגשה?

חובת ההנגשה היא חובה בחוק עבור שורה ארוכה של מקומותהמעניקים שירותים לציבור, החל בעסקים ועד למוסדות. כאמור, בתוספות לחוק שוויוןהזדמנויות לבעלי מוגבלויות יש רשימה של סוגי העסקים המחויבים בביצוע הנגשות. רשימהזו מציינת בין היתר את תחומי החינוך והבריאות, בנקאות ואנרגיה, ביטוח ותיירות,ספורט ותחבורה ציבורית, מקומות בילוי למיניהם כגון בתי קפה ומסעדות, אולמותאירועים ואולמות קולנוע, מפעלים ובתי מלאכה שבאזורים מסוימים שלהם ניתן שירותללקוחות, מרכזים רפואיים, ועוד. באשר לעסקים, יש לדעת כי כיום לצורך קבלת רישיוןעסק או למען חידושו, יש לעמוד בתקנות הרלוונטיות לבית העסק, והדבר נבדק על ידיהגורמים האמונים על כך ברשות המקומית.

למידע נוסף והזמנת מוצרי נגישות

חברתנו מתמחה בכל הקשור למוצרי בטיחות ונגישות, ובעלת ידעמעמיק בחוקים, בתקנות ובהוראות החלות עקב החוק. לפרטים נוספים על חוק ההנגשה,לקבלת הכוונה מקצועית, ולמידע על מוצרינגישות, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם חברת בטיחותי בטלפון 03-7749951.

צור קשר