במדינת ישראל קיימת חובת הנגשה לנכים של מגוון שירותים,מבנים ותשתיות אשר מטרתה היא לאפשר לציבור בעלי המוגבלויות והנכים ליהנות לנגישותמלאה למקומות אלו, כמו הציבור הרחב. מדובר בשורה ארוכה מאוד של תקנות, אשר בסיסן הוא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות משנת 1988. בין היתר, התקנות נוגעותלמוסדות חינוך ולימוד, מקומות וגופים ציבוריים, דיור, מקומות תעסוקה, עסקיםולחבורה ציבורית.

חובת הנגשה לנכים על פי חוק- באילו מקומות יש לבצע הנגשה לנכים?

כאמור, ישנם מקומות רבים בהם קיימת חובת הנגשה לנכים. מקומותאלו מפורטים בתוספות שנוספו בשנת 2005 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות,ולעיתים תוספות אלו מכונות גם חוק הנגשה לנכים. קצרה היריעה מלתאר את מכלולהמקומות המחויבים בחוק לביצוע הנגשות. על קצה המזלג, מדובר באולמות ספורט, אולמיאירועים, בתי דואר, בתי חולים ומכונים רפואיים, סוכנויות נסיעות, מכבסות, מכונייופי, בנקים, תחנות דלק, סוכנויות ביטוח, מרפאות וטרינריות, מעונות וגני ילדים,בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה, בתי משפט, בתי מלון והארחה, בתי קולנוע, בתי עלמין,בתי תפילה, גני ופארקים וכל המקומות המשמשים לבילוי ופנאי, חניונים, מרכולים,מסעדות ובתי קפה, ועוד הרשימה ארוכה. למעשה, בהנגשה לנכים מחויבים כל הגופים המספקיםשירותי בריאות, חינוך, בידור, השכלה, פנאי, ספורט, תיירות, אוטובוסים, מוניות,רווחה, תרבות, תיירות והארחה, שירותי דת, בנקאות, אנרגיה, ביטוח. וכדומה.

באילו היבטים מתבטאת הנגשה לנכים?

חוק נגישות לנכים הוא רק ההתחלה או המסגרת הכללית, שממנהממשיכות עוד תקנות וכן תקנים ישראליים המגדירים מהי בעצם נגישות וכיצד היא מתבטאתהלכה למעשה. הנגשה זו משתנה במידה רבה בין סוגים שונים של גופים ומבנים בהתאםלאופיים, מועד הקמתם, טיב השירותים הניתנים בהם ועוד שורה ארוכה ש משתנים.

כך למשל, הנגשה של מבנים משמעה שהכניסה לבניין תהיה לחלוטיןנגישה ונוחה בלי מדרגות, עם דלת שנפתחת בקלות ומספיקה רחבה למעבר גם עם כיסאגלגלים. כמו כן, במקום צריכים להיות שירותי נכים שאליהם מפנים שלטים רלוונטיים,ובחדרים עצמם צריכה להיות למשל דלת הנפתחת החוצה, מאחזים המתוכננים ומותקנים בצורהמדויקת, אסלה ממוקמת היטב וכדומה. בנוסף, יש תקנים המפרטים בדיוק מהו ריהוט נגישלרבות שולחנות, דלפקים, ספסלים, לרבות גובהם של רהיטים אלו, מאחזי היד שלהם וכיוצאבזאת. למען מטרה זו חברתנו מציעה קשת רחבה של מוצרינגישות העומדים בכל התקנים הרלוונטיים, ביניהם משטחי אזהרה, מסמרות נגישות, פסמוביל, ידיות אחיזה, מאחזי יד ושילוט הולם.

חשיבות העמידה בדרישות החוק

יש סיבות רבות שבגללן חשוב מאוד לעמוד בדרישות חוק נגישותלנכים, חלקן בתחום האנושי-מוסרי, חלקן בתחום הכלכלי-עסקי, ואחרות קשורות למישורהמשפטי-פלילי. באשר לתחום המשפטי, לפי חוק נגישות נכים מתבצעת אכיפה על ידי גוףהמכונה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. נציבות זו יכולה להורות עלהתאמות נגישות שיהיה על האחראיים לבצע במקום בהתאם לצו. כמו כן, אם נמצא שגורםמסוים אינו עומד בתקנות הקבועות בחוק, הוא עשוי להיקרא לחקירה בנציבות.

מעבר לכך, אי עמידה בתקנות הנגישות עלולה להיות כרוכהבסנקציות פליליות ואזרחיות כאחד. כך למשל, על פי החוק, מי שאינו עומד בהוראות עלוללמצוא את עצמו עם תיק פלילי ואף עם הרשעה, כאשר העונש עשוי להיות הפסקת הפעילותבעסק, קנס שיכול לעלות על מאה אלף ₪, ובמידה שהנציבות הוציאה תחת ידיה צו נגישות –במידה שהאחראיים לא עמדו בהוראות – עשוי להיות מוטל עוד קנס יומי לכל תקופתהאיחור. לכל אלו מצטרף הפן המשפטי –אזרחי, אשר עשוי להתבטא למשל בתביעה ייצוגיתוכן בתביעה אזרחית בגין עוולה, כאשר התובע יכול לקבל עד 50 אלף ₪ גם מבלי להוכיחשנגרם לו נזק.

לפרטים נוספים על חוק הנגשה לנכים, לקבלת הכוונה מקצועית,ולמידע על מוצרי נגישות, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם חברת בטיחותי בטלפון 03-7749951.

צור קשר