משטח פס מוביל מטיפוס 1 או 2 מוביל את כבד הראיה או העיוור אל המטרה בתוך שטח המבנה או בחצר המבנה.
יתכן וההכוונה היא אל הכניסה אל המבנה, קופות, דלפקי שירות, שירותים, פיקוד מעלית וכדומה.

צור קשר