תפס דלת מאסיבית

מורכב משני חלקים, אחד מוברג אל הדלת והשני, המסיבי אל הרצפה. כאשר הדלת מגיעה עד לתפס המסיבי, הוו שנראה בחלקו העליון של התפס, תופס את היחידה המורכבת על הדלת ולא נותן לדלת להסגר. בעזרת הנצרה האדומה ניתן לכוון את התפס המסיבי כך שיהיה במצב ניטרלי ובכך יאפשר תנועה חופשית של הדלת.

ייעודי לתפיסת דלתות מסיביות.

צור קשר